Bedrijfsvrienden zijn bedrijven die de stichting jaarlijks steunen met een vast bedrag. Als tegenprestatie word het logo van het bedrijf geplaatst op een sponsorbord in het zorgcentrum Ravestein en wordt de naam van het bedrijf vermeld op deze website. De bedrijven worden één maal per jaar geïnformeerd over de wijze waarop de door de stichting ontvangen (sponsor)gelden zijn besteed ter behoeve van het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum Ravestein. Voor meer inlichtingen: 0345-581367 of 574814.

Bedrijfsvrienden zijn (klik op de naam voor weergave van de website van het bedrijf):