Wij heten u graag van harte welkom als Vriend van Ravestein

Onze stichting is ingeschreven bij KvK Rivierenland onder nummer 11058213 en door de belasting dienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling - RSIN/fiscaalnummer: 816811933). Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat uw gift geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht kan worden op uw belastbaar inkomen.

Voor meer inlichtingen: 0345 - 574814.

Bankrekeningnummer: NL15RABO0313147019.